„Myslíme ako tím. Budujeme v sebe pokoru, štedrosť, dobroprajnosť, láskavosť, zdržanlivosť, pôst, činorodosť a dočkáme sa odmeny. Budujeme medzi sebou dôveru, úctu a podporujeme sa v tom.“
Archív / Ukážky

Profil firmy

 • Zakladateľom spoločnosti PV-Studio Production s.r.o. je Tomáš Šidelský
 • Firma vznikla v polovici roku 2011. Začiatky ako v každej začínajúcej firme boli ťažké, ale chuť, odhodlanie a obetavá práca nás priviedli až “sem”.
 • Máme pred sebou ešte veľa práce, veľa prekážok, ale je to pre nás výzvou.
 • Naše služby ponúkame záujemcom na celom území Slovenska.
 • Hlavnou náplňou práce spoločnosti je:
 1. Výroba a spracovanie videa a fotografie,
 2. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
 • Naše zásady:
 1. kvalita
 2. spoľahlivosť
 3. rýchlosť
 4. ľahké a pružné jednanie
 • ciele spoločnosti:
 1. pripraviť nové, príjemné moderné technologické pracovné prostredie pre zamestnancov, jeho udržanie a rast / spätná kontrola ( v spolupráci s FRIMart Studio )
 2. zavedenie a získanie certifikátu ISO: 9001, jeho udržanie a rast / spätná kontrola ( v spolupráci s FRIMart Studio )
 3. postupné rozširovanie obchodných sietí a služieb pre koncového zákazníka, udržanie vzájomných osožných vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi / spätná kontrola
 • Sústredenie sa na zákazníka
 • Vedúca úloha
 • Angažovanosť ľudí
 • Procesný prístup
 • Systémový prístup k manažérstvu
 • Trvalé zlepšovanie
 • Prístup k prijímaniu rozhodnutí na základe faktov
 • Vzájomné osožné vzťahy s dodávateľmi a zákazníkmi
 • Hlavný cieľ spoločnosti:
 1. Hlavným cieľom spoločnosti je pomoc pre ľudí, človek pre človeka.
 • Chronologický vývoj:
 • 2014 /  získanie certifikátu AAA za rok 2013 spoločnosťou BISNODE SLOVAKIA / koncom roka prechádzanie na plynulé digitálne odovzdávanie zákaziek,
 • 2013 /  transformácia na PV-Studio Production s.r.o. / pridanie kamerového žeriavu / prerobenie web stránky / výroba a spracovanie fotografií / systematické postupné zavádzanie systému ISO: 9001,
 • 2012 / kúpa novej a doplňujúcej techniky – pridanie kamerovej jazdy / vylepšenie stránky,
 • 2011 / založenie štúdia / reklama / výroba a spracovanie videí, koncovým zákazníkom / prvá web stránka,
 • Poďakovanie:
 • Veľké poďakovanie patrí mojím milujúcim rodičom, ktorý pri mne stáli v najťažších životných chvíľach, verili mi a vždy ma podporovali.  ( mám Vás rád )
 • Veľké ďakujem patrí aj mojím “starým” ale aj “novým priateľom. ( Mirka, Lucka, Majka, Sveťa, Viki, Silvia, Zuzka )
 • Nemôžeme zabudnúť na ľudí s ktorými sme spolupracovali a začínali, ktorý nás formovali predovšetkým vo vnútornej a neskôr vonkajšej stránke. Vy ( ľudia ) ste utvorili toto štúdio.
 • Ďakujeme Vám.
 • Hlavný Partneri:
 • FRIMart studio

 • Partneri:
 • 4 loga firiem

Pridaj komentár