„Myslíme ako tím. Budujeme v sebe pokoru, štedrosť, dobroprajnosť, láskavosť, zdržanlivosť, pôst, činorodosť a dočkáme sa odmeny. Budujeme medzi sebou dôveru, úctu a podporujeme sa v tom.“
Stužková 2014/2015

Svadobné video

Produkt č. 1 – svadba klasik

výroba:

 • 1x kameraman /ka,
 • spoločne obliekanie nevesty a ženícha / natáčanie pri fotení / odobierka od rodičov / vstup mladomanželov do kostola, čítania, kázeň kňaza, novomanželská prísaha a východ z kostola / prvé gratulácie po obrade – napr: rodičia, súrodenci, krstní rodičia, babka a dedko / mladomanželský tanec + rodičovský tanec / reportáž zabaví a hostí / redový tanec / záver,

spracovanie a odovzdanie:

 • strih orientačne do 60, 90 alebo 120 minút – záleží od konkrétnej svadobnej udalosti,
 • úvodný klip na účte VIMEO spoločnosti PV-Studio Production s.r.o.
 • samostatne vyexportované CELÉ svadobné video na účte VIMEO spoločnosti PV-Studio Production s.r.o.

orientačná cena 441,-Eur

Produkt č. 2 – pred svadobné natáčanie

výroba:

 • 2x kameraman /ka,
 • exteriérové,  interiérové orientačne 8 hodinové natáčanie max,

spracovanie a odovzdanie:

 • strih podľa požiadaviek mladomanželov v spolupráci PV-Studio Production s.r.o.
 • klip z natáčania na účte VIMEO spoločnosti PV-Studio Production s.r.o.

orientačná cena 171,-Eur

Produkt č. 3 – umelecké svadobné video

 

výroba:

 • 2x kameraman /ka,
 • obliekanie nevesty a ženícha / odobierka od rodičov / vstup mladomanželov do kostola, čítania, kázeň kňaza, novomanželská prísaha a východ z kostola / mladomanželský tanec + rodičovský tanec / reportáž zabaví a hostí / redový tanec s najbližšími členmi rodiny (napr. rodičia, súrodenci, krstní rodičia, babka a dedko) / záverečný tanec,

spracovanie a odovzdanie:

 • strih orientačne do 60, 90 alebo 120 minút – záleží od konkrétnej svadobnej udalosti,
 • úvodný klip na účte VIMEO spoločnosti PV-Studio Production s.r.o.
 • samostatne vyexportované CELÉ svadobné video na účte VIMEO spoločnosti PV-Studio Production s.r.o.

orientačná cena 567,-Eur

Produkt č. 4

*** jeden z Vašich najobľúbenejších svadobných video produktov ***

výroba:

 • 2x kameraman /ka,
 • ranné prípravy / obliekanie nevesty a ženícha / natáčanie pri fotení / odobierka od rodičov / obrad v kostole / gratulácie po obrade / mladomanželský tanec + rodičovský tanec / reportáž zabaví – 4x hudobné kolečko priamo po dohode na svadobnej hostine s Vami / redový tanec / záverečný tanec,

spracovanie a odovzdanie:

 • strih z celého svadobného dňa,
 • úvodný a záverečný klip na účte VIMEO spoločnosti PV-Studio Production s.r.o.
 • samostatne vyexportované CELÉ svadobné video na Google disk – (digitálne odovzdávanie),

orientačná cena 680,-Eur

Produkt č. 5

výroba:

 • 2x kameraman /ka,
 • ranné prípravy / obliekanie nevesty a ženícha / natáčanie pri fotení / odobierka od rodičov / obrad v kostole / gratulácie po obrade / mladomanželský tanec + rodičovský tanec / reportáž zabaví a hostí – 4x hudobné kolečko priamo po dohode na svadobnej hostine / redový tanec / záverečný tanec,
 • +1 kameraman /ka a kamerový žeriav na svadobnej hostine,

spracovanie a odovzdanie:

 • strih z celého svadobného dňa,
 • spomienkoví klip z priateľov a hostí,
 • úvodný a záverečný klip na účte VIMEO spoločnosti PV-Studio Production s.r.o.
 • samostatne vyexportované CELÉ svadobné video na Google disk – (digitálne odovzdávanie),

orientačná cena 747,-Eur

Produkt č. 6

výroba:

 • 2x kameraman /ka + 1x asistent,
 • ranné prípravy / obliekanie nevesty a ženícha / natáčanie pri fotení / odobierka od rodičov / obrad v kostole / gratulácie po obrade / mladomanželský tanec + rodičovský tanec / reportáž zabaví a hostí / redový tanec / záverečný tanec,
 • +1 kameraman /ka a kamerový žeriav na svadobnej hostine,

spracovanie a odovzdanie:

 • strih z celého svadobného dňa,
 • spomienkoví klip z priateľov a hostí,
 • úvodný a záverečný klip na účte VIMEO spoločnosti PV-Studio Production s.r.o.
 • samostatne vyexportované CELÉ svadobné video na Google disk – (digitálne odovzdávanie),

orientačná cena 969,-Eur

Produkt č. 7

Nesvadobný deň / výroba:

 • 2x kameraman /ka + 1x asistent,
 • exteriérové,  interiérové orientačne 8 hodinové pred svadobné natáčanie,

Svadobný deň / výroba:

 • 2x kameraman /ka + 1x asistent,
 • ranné prípravy / obliekanie nevesty a ženícha / natáčanie pri fotení / odobierka od rodičov / obrad v kostole / gratulácie po obrade / mladomanželský tanec + rodičovský tanec / reportáž zabaví a hostí /redový tanec / záverečný tanec,
 • +1 kameraman /ka a kamerový žeriav na svadobnej hostine,

spracovanie a odovzdanie:

VERZIA. 01

 • strih z celého svadobného dňa,
 • spomienkoví klip z priateľov a hostí,
 • úvodný a záverečný klip na účte VIMEO spoločnosti PV-Studio Production s.r.o.
 • samostatne vyexportované CELÉ svadobné video na Google disk – (digitálne odovzdávanie),

VERZIA. 02

 • strih orientačne do 60, 90 alebo 120 minút – záleží od konkrétnej svadobnej udalosti,
 • samostatne vyexportované CELÉ svadobné video na účte VIMEO spoločnosti PV-Studio Production s.r.o.

orientačná cena 1124,-Eur

Príplatky povinné:

Cestovné náklady účtujeme vo výške 0,3,-eur / 1km od výjazdu až po spätný príjazd do firmy.

Rýchly kontakt:

Tomáš Šidelský ( manažér a organizátor svadobných slávnosti )

Mobil / +421 907 257 139