„Myslíme ako tím. Budujeme v sebe pokoru, štedrosť, dobroprajnosť, láskavosť, zdržanlivosť, pôst, činorodosť a dočkáme sa odmeny. Budujeme medzi sebou dôveru, úctu a podporujeme sa v tom.“
Cenník služieb

Profil firmy

  • Zakladateľom spoločnosti PV-Studio Production s.r.o. je Tomáš Šidelský
  • Firma vznikla v polovici roku 2011. Začiatky ako v každej začínajúcej firme boli ťažké, ale chuť, odhodlanie a obetavá práca nás priviedli až “sem”.
  • Máme pred sebou ešte veľa práce, veľa prekážok, ale je to pre nás výzvou.
  • Naše služby ponúkame záujemcom na celom území Slovenska.
  • Hlavnou náplňou práce spoločnosti je:
  1. Výroba a spracovanie videa a fotografie,
  2. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
  3. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,
  4. Vydavateľská činnosť,
  • Naše zásady:
  1. kvalita
  2. spoľahlivosť
  3. rýchlosť
  4. ľahké a pružné jednanie
  • ciele spoločnosti:
  1. pripraviť príjemné moderné technologické pracovné prostredie pre budúcich zamestnancov, jeho udržanie a rast / spätná kontrola ( v spolupráci s Akcent Print, FRIMart Studio 
  2. zavedenie a získanie certifikátu ISO: 9001, jeho udržanie a rast / spätná kontrola ( v spolupráci s Akcent Print, FRIMart Studio )
  3. postupné rozširovanie obchodných sietí a služieb pre koncového zákazníka, udržanie vzájomných osožných vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi / spätná kontrola
  • Sústredenie sa na zákazníka
  • Vedúca úloha
  • Angažovanosť ľudí
  • Procesný prístup
  • Systémový prístup k manažérstvu
  • Trvalé zlepšovanie
  • Prístup k prijímaniu rozhodnutí na základe faktov
  • Vzájomné osožné vzťahy s dodávateľmi a zákazníkmi
  • Hlavný cieľ spoločnosti:
  1. Hlavným cieľom spoločnosti je pomoc pre ľudí, človek pre človeka.
  • Chronologický vývoj:
  • 2014 /  získanie certifikátu AAA za rok 2013 spoločnosťou BISNODE SLOVAKIA / koncom roka prechádzanie na digitálne odovzdávanie zákaziek,
  • 2013 /  transformácia na PV-Studio Production s.r.o. / pridanie kamerového žeriavu / prerobenie web stránky / výroba a spracovanie fotografií / systematické postupné zavádzanie systému ISO: 9001,
  • 2012 / kúpa novej a doplňujúcej techniky – pridanie kamerovej jazdy / vylepšenie stránky,
  • 2011 / založenie štúdia / reklama / výroba a spracovanie videí, koncovým zákazníkom / prvá web stránka,
  • Poďakovanie:
  • Veľké poďakovanie patrí mojím milujúcim rodičom, ktorý pri mne stáli v najťažších životných chvíľach, verili mi a vždy ma podporovali.  ( mám Vás rád )
  • Veľké ďakujem patrí aj mojím “starým” ale aj “novým priateľom. ( Mirka, Lucka, Majka, Sveťa, Viki, Silvia, Zuzka )
  • Nemôžeme zabudnúť na ľudí s ktorými sme spolupracovali a začínali, ktorý nás formovali predovšetkým vo vnútornej a neskôr vonkajšej stránke. Vy ( ľudia ) ste utvorili toto štúdio.
  • Ďakujeme Vám.
  • Hlavný Partneri:
  • 2 Loga firiem
  • Partneri:
  • 4 loga firiem

Pridaj komentár