PV-Studio Production s.r.o.
„Myslite ako tím. Budujte v sebe pokoru, štedrosť, dobroprajnosť, láskavosť, zdržanlivosť, pôst, činorodosť a dočkáte sa odmeny. Budujte medzi sebou dôveru, úctu a podporujte sa v tom.“ „A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša ďakujúc Bohu a Otcovi skrze neho.“ (Kol 3,17)
Stužková 2014/2015

Svadobné video

 • výroba ( natáčanie ) z celého svadobného dňa:
 1. Viac-kamerové natáčanie ( podľa možnosti 2-3 profesionálne videokamery )
 2. Pri práci priamo v teréne na Vašej svadbe sa vždy snažíme, aby celý samotný akt sa niesol v súlade s morálnymi predpismi v spoločnosti.
 3. Snažíme sa, aby atmosféra bola uvoľnená a prirodzená, aby ste si Váš svadobný deň vychutnali ako najlepšie len viete.
 4. Našou prácou je zachytiť a spracovať čo najviac Vašich krásnych momentov a okamihov. Samozrejme, troška spolupráce nezaškodí.
 5. Obsahová skladba svadobného dňa: Prípravy / Odobierka / Obrad / Gratulácie po obrade / Prvý tanec / Reportáž zábavy a hostí / Redoví tanec / Záverečný klip s titulkami
 • Poznámky: 
 • Postupné zavádzanie systému ISO: 9001
 • Pre zachovanie určitého štandardu kvality, systému výroby a pohodlie zákazníka sa na výrobe svadobného videa vždy zásadne zúčastňujeme minimálne dvaja kameramani.Zároveň je to nemenným pravidlom spoločnosti
 • strih a postprodukcia:
 1. Skutočné kúzlo pribieha priamo v strižni a srdci strihača, ktorý trávi desiatky hodín za počítačom a spracovaním údajov, aby to všetko dávalo zmysel a celok.
 2. Približná dĺžka profesionálneho spracovaného záznamu 60 – 120 min.
 3. Vždy to záleží od samotnej svadby, udalostiach a dohode s novomanželmi.
 • Odovzdanie:
 1. 1x BLU-RAY disk s obalom a grafikou
 2. 2x DVD ako plné plné produkty s obalom a grafikou
 • Natáčanie mimo svadobného dňa:
 • Natáčanie Vašich videoklipov, príbehov ( po osobnej dohode s Vami )
 • Veľmi radi vstupujeme do kreatívnej časti, kde priamo môžeme tvoriť a pracovať s Vami osobne.
 • Tak sa nebojte a povedzte nám Vaše nápady. Veď Vaša svadba sa koná iba raz vo Vašom živote.
 • K dispozícii celý deň / klipy z natáčania sú súčasťou BLU-RAY a DVD
 • Poznámky:
 1. Máte možnosť si vybrať pesničky, podľa vlastného vkusu a cítenia, ktoré sa stanú obsahom Vášho svadobného videofilmu.
 2. Pesničky majte vopred pripravené na USB, alebo inom záznamovom zariadení. ( v opačnom prípade postupujeme podľa vlastného vkusu a cítenia )
 3. Pri práci s titulkami, texty majte vopred pripravené na USB, alebo inom záznamovom zariadení. ( v opačnom prípade titulky nezaraďujeme / správna gramatika v tomto prípade je vo vašej kompetencii )
 4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo, dielo ako celok vyrobiť podľa svojho najlepšieho vnútorného vedomia, technického vybavenia a cítenia s neobmedzeným časom a dĺžkou trvania spracovania, pokiaľ dielo ako celok nedokončí. * ( nie dlhšie ako 6 mesiacov od realizácie diela – SVADOBNÉHO dňa )
 • Cena:
 • Orientačná cena za poskytnuté svadobné filmové video služby v našom štúdiu je 675,- Eur
 • Záloha a záväzná rezervácia svadobného dňa je 125,- Eur po podpísaní zmluvy a uhradenie zálohy
 • Príplatky:
 • Cestovné 0,30 Eur / Km
 • Doplatky: ( nepovinné )
 • Zásah do hotového videa nad mieru vopred dohodnutých úprav 7 Eur / Hod
 • DVD kópia s o obalom, potlačou a grafikou 8 Eur ( pri jednom DVD )
 • DVD kópia s o obalom, potlačou a grafikou 14 Eur ( pri dvojitom DVD )
 • BLU-RAY kópia s o obalom, potlačou a grafikou 10 Eur ( pri 25GB )
 • BLU-RAY kópia s o obalom, potlačou a grafikou 18 Eur ( pri 50GB )
 • Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby odporúčame Vám, osobné stretnutie na prekonzultovanie Vášho dňa.
 • Poprípade si môžete rezervovať  termín v predstihu. Urobiť tak môžete telefonicky.
 • Kontakt:
 • Tomas Sidelsky
 • Tomáš Šidelský ( manažér a organizátor svadobných slávnosti ) Email / pvstudioproduction@gmail.com Mobil / +421 907 257 139+421 907 257 139